Şirket Kuruluşları

• Yerli ve Yabancı ortaklı her tür şirket kuruluşu ve işlemlerin yapılarak mükellefiyet tesis ettirilmesi

• İrtibat Bürosu kuruluş işlemleri

• Şirket birleşme, bölünme ve devir işlemleri

• Nev’i değişikliği işlemleri

Genel Kurul İşlemleri

• Olağan ve/veya olağanüstü genel kurulların T.T.K. na uygun olarak yapılması

• Toplantı tutanağının tescil ettirilmesi.

Tasfiye İşlemleri

• Tasfiye İşlemlerinin gerek T.T.K. gerekse Vergi Kanunları açısından takibi ve yürütülmesi

• Tasfiye İşlemlerinin denetimi Tasfiye İşlemleri ile ilgili danışmanlık

Diğer Şirket İşlemleri

• Hisse Devri

• Sermaye Artırımı

• Ana sözleşme değişikliklerinin hazırlanması ve tescili