Şirketlerin iç denetimi, prosedür denetimi ve talep edilen diğer özel denetim hizmetleri tarafımızdan sağlanmaktadır.

  • Stokların Denetimi
  • Faaliyet Denetimi
  • Finansal Tabloların Denetimi
  • Uygunluk Denetimi
  • Sözleşme Denetimi