Muhasebe Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri kapsamında;

 •  Vergi ve ilgili diğer mevzuata ve Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması
 • Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması. Mali yapı ile ilgili hedef tespit çalışmaları,
 • Bu hedeflere uygun analizlerin yapılması ve analizler ışığında uygun mali yapının oluşturulması,
 • Mali açıdan kuruluş ve/veya yatırım bölgesi seçimi analizi ve danışmanlığı,
 • Uygun şirket yapısının tespit edilmesi ve anahtar teslim şirket kuruluş işlemleri,
 • Hedeflere uygun genel muhasebe sisteminin kurulması veya revize edilmesi,
 • Maliyet muhasebesi sisteminin kurulması veya revize edilmesi,
 • Yönetim muhasebesi sisteminin kurulması veya revize edilmesi,
 • Finans-muhasebe bölümlerinin; insan kaynakları ve bilişim yapısı dahil tüm süreçlerin üstlenilmesi ve fiilen yönetimi,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde şirket oluşumları vb. tüm süreçlerin yönetimi,
 • Serbest Bölgelerde şirket oluşumları vb. tüm süreçlerin yönetimi,
 • Yabancı ortaklı şirket oluşumları konusunda sunulan danışmanlık hizmetlerimiz,
 • Yurtiçi ve yurtdışı irtibat büroları oluşumları konusunda sunulan danışmanlık hizmetlerimiz, Organize Sanayi Bölgesi, Endüstri Bölgeleri gibi ihtisas bölgelerinde mali uygulamalar konusunda sunulan hizmetlerimiz,
 • Tüm mali ve finansal işleyiş ile ilgili mali danışmanlık hizmetlerimiz
 • Firmanıza ait tüm muhasebe kayıt, arşivleme ve beyan işlemlerinin gerçekleşmesi için tarafımızdan personel yerleştirilmesi, eğitim ve denetimi
 • Muhasebe işlemlerinin, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri doğrultusunda kontrolünün yapılması,
 • İşten ayrılan personellerin kıdem, ihbar tazminatlarının hesaplanması, ihbarnamelerinin hazırlanması,
 • SGK bildirgelerinin hazırlanması ve bildirimlerin yapılması,
 • Personel işe giriş ve işten ayrılış işlemlerinin yapılması,
 • Personel uygulamaları ile ilgili konularda aktif danışmanlık sunulması