– Vergi ve diğer mali mevzuat konularında danışmanlık hizmeti

– İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatı hakkında danışmanlık hizmeti

– Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Hukuku konusunda bilgilendirme ve danışmanlık

– Kanun ve uygulama değişikliklerinin devamlı olarak bildirilmesi ve görüş verilmesi

– Muhasebe uygulama ve esasları konusunda hizmet içi eğitimlerin verilmesi

– Maliyet muhasebesi sistemlerinin kurulması ve belge formatlarının oluşturulması

– Dönemsel olarak mali tabloların oluşturularak raporlanması

– Teşvik uygulamaları ile ilgili danışmanlıklar

– Tübitak ve Ar-ge uygulamaları konusunda danışmanlık

– Yıllık beyannamelerin hazırlanması

– Serbest Bölge uygulamaları

– Yabancı Sermaye ve Kambiyo Mevzuatı uygulamaları

– Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin danışmanlıklar

– Uluslararası vergi anlaşmalarına ilişkin danışmanlıklar

– Finansal Yönetim Danışmanlığı (Firmalardaki Kaynak Sorununu Aşmak İçin Yurtiçi Veya Yurtdışı Leasing Ve Kredi Kuruluşlarıyla Yapılan Ortak Çalışmalarla Gerekli Finansman Desteğinin Sağlanması)